100 jaar JVC

JVC 100 jaar

De Julianadorper Voetbal Club JVC is opgericht op 19 juni 1921. Over enkele jaren, op 19 juni 2021 bestaan wij 100 jaar! Dit 100 jarig bestaan wordt op grootse wijze gevierd.

In 2010 is het bestuur begonnen met de allereerste aanzet om te gaan sparen voor het jubileumfeest. In 2015 is daadwerkelijk begonnen met de voorbereidingen voor het jubileum.

Het lijkt nog ver weg maar onder het motto 'als je het goed wilt doen, kun je niet vroeg genoeg beginnen' is gestart met het op poten zetten van de organisatie.

 

1e bijeenkomst klankbordgroep

Het 100 jarig jubileum moet een feest worden van alle (oud)leden en vrijwilligers van JVC. Omdat er heel veel mogelijkheden zijn om een feest te organiseren willen wij met een betrokken deel van de leden, ouders jeugleden en vrijwilligers in een aantal bijeenkomsten nagaan wat de mogelijkheden zijn en welke ideeen er leven om dit feest te kunnen organiseren.

De eerste bijeenkomst is geweest op maandag 7 maart 2016.

Informatie

 

 

Heeft u opmerkingen betreffende het eeuwfeest? Stuur een mail naar
de heer J. van den Nieuwenhuizen, bestuurslid Algemene Zaken

Stuur een mail naar dhr. v.d. Nieuwenhuizen

Emailadres: j.vandennieuwenhuijzen@kpnmail.nl