G-voetbal bij JVC

  • In seizoen 2017-2018 start JVC met G-voetbal.

  • Wij beginnen met een training voor maximaal 15 deelnemers in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar. Er wordt getraind met jeugd met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Kinderen die vanwege een andere beperking niet mee kunnen doen met een regulier voetbalteam maar toch willen trainen en voetballen, kunnen ook deelnemen.

  • Doel van de trainingen is het bewegen, samen sporten en vooral plezier maken. De basisbeginselen leren van het voetbal staat voor op bij de training. De training is op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. In een later stadium wordt er gekeken of wij de trainingen kunnen gaan uitbreiden en mogelijk gaan deelnemen aan een competitie voor G-voetbal.

  • Dinsdag 26 september 2017 is de eerste training.

  • Contactpersoon voor het G-voetbal is Christa van der Linde. Voor vragen en/of aanmelding van een mogelijke deelnemer stuurt u een e-mail naar Christa. Vermeld hierin uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.
   Kunt u iets betekenen voor het G-voetbal bij JVC? Hiervoor kunt u ook contact opnemen met Christa.


  • Wat is G-voetbal?

   G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook hun partijtje mee te spelen.
   Daarmee beantwoorden we echter nog niet volledig de vraag: Wat is G-voetbal?

   G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie.

   Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang.

   (bron: g-voetbal.eu/wat-is-g-voetbal/)

    

  • Trainingen

   De trainingen staat onder leiding van Jan van Ewijk en Jorge Avendano.

   Dag Dinsdag (vanaf 26 september 2017)
   Tijd: van 19:00 tot 20:00 uur
   Afberichten: Bij Christa van der Linden

    

   Kleding

   • Voetbalschoenen met nopjes (of bij droog weer sportschoenen), korte broek, shirt, kousen of trainingspak, scheenbeschermers.

   Als het buiten kouder wordt is het verplicht te trainen in een traningspak.

  •  

  • Heeft u vragen? stuur een mail naar: gteam.jvc@gmail.com