• Op maandag 2 november 2020 hebben wij als bestuur de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 gehouden. Na deze ALV zijn de leden nog een week in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen of inhoudelijk te reageren op de inhoud van de ALV. Wij hebben hierop geen reacties ontvangen die op- of aanmerkingen bevatten op de besproken agendapunten van deze ALV.

  Gezien bovenstaande wil het bestuur van Voetbalvereniging JVC te Julianadorp u hierbij mededelen dat:

  De in de ALV besproken onderwerpen, te weten: het jaarverslag 2019/2020, het financieel verslag 2019/2020, de kascontrole 2019/2020, de begroting 2020/2021 en de contributie 2021/2022, zijn goedgekeurd en vastgesteld.

  Rest ons alle leden veel gezondheid te wensen in deze tijd en wij zien u graag terug langs de lijn zodra dit weer toegestaan is!

   

  Met sportieve groet,

  Bestuur Voetbalvereniging JVC Julianadorp