• AVG

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  JVC Julianadorp is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop JVC Julianadorp persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt JVC Julianadorp zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

  Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor JVC Julianadorp uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt JVC Julianadorp persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u lid wordt van JVC Julianadorp om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

  E-mail
  Uw e-mailadres kan worden gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) aangelegenheden van JVC Julianadorp, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar JVC Julianadorp, onder vermelding van AVG, secretaris@jvc-julianadorp.nl

  Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames bij JVC Julianadorp
  Om de privacy van onze leden, vrijwilligers en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames.
  U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op het terrein, clubgebouw en kleedruimtes van JVC Julianadorp, maar er mogen geen leden, vrijwilligers of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.
  • Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
  • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
  • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn.
  • Het gebruik van verborgen camera’s is op en rond het terrein alsmede clubgebouw van JVC Julianadorp niet toegestaan.

  Regels voor het gebruik van social media
  Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van JVC Julianadorp vindt. Graag zelfs! U mag echter niet
  zomaar foto’s of filmpjes die u op het sportterrein van JVC Julianadorp hebt gemaakt op social media zetten. Bij
  het gebruik van social media gelden de volgende regels:
  • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en
  geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u
  met de foto of een film wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te
  verwijderen.
  • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het
  ooit weer helemaal te verwijderen.
  • Doe niets op social media wat u, leden, vrijwilligers en medewerkers van JVC Julianadorp kan schaden.

  Website van JVC Julianadorp en andere websites
  Op de website van JVC Julianadorp treft u een aantal links aan naar andere websites. JVC Julianadorp kan
  echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees
  hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

  Vragen
  Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
  JVC Julianadorp per e-mail: secretaris@jvc-julianadorp.nl

  Meldpunt kwetsbaarheden
  Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te
  melden via secretaris@jvc-julianadorp.nl Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen
  verbeteren.

  Wijzigingen
  JVC Juliandorp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij
  adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien JVC
  Julianadorp een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop JVC Julianadorp uw
  persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in
  nieuwsbrieven.