• Contributie 2023/2024

  Zoals bij iedere vereniging betaalt men contributie om er voor te zorgen dat de club alle taken kan uitvoeren die nodig zijn om alle leden hun sport te kunnen laten beoefenen.

  Heeft u vragen over de betaling van de contributie , laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres: contributie@jvc-julianadorp.nl

  Bankrekeningnummer JVC Julianadorp:  NL57 RABO 0138 3285 95

 • Veldvoetbal

 • Leeftijdscategorie:
  Senioren 244.00
  O18 t/m O19 215.00
  O14 t/m O17 192.00
  O10 t/m O13 175.00
  O7 t/m O9 142.50
  Kabouters 27.00 -
 • Zaalvoetbal

 • Categorie:
  Senioren/jeugd143.50
  Korting indien tevens lid veldvoetbal-26.50
 • Anders

 • Categorie
  G-Voetbal 50.75
  Dames 30+ 100.00
  Heren 35+ 75.00
  Walking Football 50.75
  Niet spelend lid 50.75
  Donateur 19.25
 • Kortingen

 • Het 3e spelende lid op hetzelfde huisadres krijgt een korting van € 10,00. Het 4e spelende lid op hetzelfde huisadres krijgt een korting van € 15,00 en het 5e spelende lid krijgt een korting van €20,00. De korting wordt verrekend, nadat betaling van de volledige contributie heeft plaatsgevonden.

 • Betaalwijze

 • De contributie kan in 1 of in 2 termijnen betaald worden door middel van automatische incasso. Wij incasseren in september en in januari. Indien de incasso niet lukt, sturen wij u een betalingsherinnering en dient u het bedrag zelf over te maken. Als er na deze betalingsherinnering niet wordt betaald, verhogen wij het bedrag met € 10 administratiekosten. Wij behouden ons ook het recht voor om het lid tijdelijk te schorsen, totdat de contributie betaald is.

 • Wijziging bankrekeningnummer

 • Indien het rekeningnummer waar wij van incasseren wijzigt, stuur dan een e-mail met het nieuwe bankrekeningnummer naar contributie@jvc-julianadorp.nl

 • Lidmaatschap jongste jeugd

 • - Aspirantleden O8/O9 mogen maximaal 4x meetrainen, daarna dient het lidmaatschap in te gaan.
  - Aspirantleden O8/O9 worden lid en kunnen, indien het voetballen toch niet bevalt, na een half seizoen schriftelijk opzeggen.
  - Kinderen die nog niet in een team geplaatst kunnen worden, worden in een aparte trainingsgroep geplaatst.

   
 • Lidmaatschap beëindigen

  Leden verplichten zich om bij bedanken als lid van JVC, de contributie van het lopende verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) te blijven betalen. De verbintenis gaat u aan voor een heel seizoen. Bedanken als lid dient via email te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging.
  Emailadres ledenadministratie: ledenadministratie@jvc-julianadorp.nl

 • Lidmaatschap tijdens het seizoen

  Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag dat afhankelijk is van de datum van aanmelding, conform de volgende tabel:

 • AanmeldingsdatumContributiebedrag
  voor 1 november100%
  1 november - 31 december75%
  1 januari - 31 maart50%
  na 1 april25%