• Na een roerige periode vanwege bestuurlijke perikelen, waardoor zelfs tweespalt ontstond binnen de vereniging, komt de Julianadorper Voetbal Club (JVC) met een bijna volledig nieuw bestuur in rustiger vaarwater. Ron Nederstigt (voorzitter), Lex Groenhuizen (secretaris) en Harald Lesterhuis (penningmeester) vormen de dagelijkse leiding.

  Ze kennen elkaar al vanaf hun tienerjaren, hun kinderen voetballen bij JVC, en werden daarom al diverse keren gevraagd om iets voor de club te doen. Nederstigt: ,,We hebben alle drie een drukke baan buiten de stad, hielden daarom de boot af. Maar we voelen ons betrokken, geen echte voetbalachtergrond maar wel sporters, en daarom bereid om gehoor te geven aan het verzoek van het interim-bestuur. ,,Als drie-eenheid, we hebben sowieso veel contact en zitten meestal wel op één lijn’’, vult Lesterhuis aan.

  Onrust

  Wat de bestuurlijke onrust betreft, complimenteert Nederstigt het interim-bestuur. ,,Dat heeft heel goed werk gedaan. Met name penningmeester Mariëlle Dobbe, die als het geweten van de club heeft gefunctioneerd. Op ons verzoek is zij aangebleven als tweede penningmeester in het nieuwe, negen leden tellende, bestuur. ''

  Het trio is er niet 'blind' ingestapt. Groenhuizen: ,,We hebben ons goed georiënteerd. JVC heeft momenteel zo’n 650 leden, is dus een grote vereniging met veld- en zaalvoetbal, mannen en vrouwen, een G-team en walking voetbal. Wij richten ons in eerste instantie op de organisatie, de juiste mensen op de juiste plek, financieel gezond en sportieve doelstellingen.’'

  ,,Met als voordeel'', aldus Nederstigt, ,,dat wij er 'blanco' in staan. De voorgeschiedenis niet van dichtbij meegemaakt en dus niet gehinderd door vooroordelen. Wat voormalig voorzitter Maarten van Leenen betreft, heb ik begrepen dat hij eigengereid optrad maar diverse dingen voor elkaar heeft gekregen en uiteindelijk zijn financiële beloftes is nagekomen.''

  ,,Toch was de financiële situatie penibel'', schetst Lesterhuis. ,,Het interim-bestuur heeft heel goed werk verricht, zo heeft de sponsorcommissie meer dan dertig nieuwe begunstigers binnengehaald en hebben ook diverse leden bijgedragen. Inmiddels is aan alle verplichtingen voldaan, zijn de diverse potjes aangevuld en is er nieuwe sponsorkleding.''

  Wat de sportieve ambities betreft, houdt het nieuwe bestuur vast aan het bestaande technische plan. ,,Jeugd-selelectieteams op hoofdklasse-niveau en het eerste elftal met doorstroming van de eigen jeugd naar de tweede klasse'', weet Groenhuizen. ,,De jeugdcommissie ligt op koers en hoofdtrainer Ben de Visser is gebleven, hij kent de club en is betrokken bij het technisch beleid.''

  ,,De betrokkenheid van de inwoners heeft me verrast'', stelt Nederstigt. ,,We prijzen ons gelukkig met het huidige vrijwilligerskorps maar kunnen aanvulling goed gebruiken. Vanuit ons werk weten we hoe belangrijk het is om goed te communiceren. Deze club leiden is een uitdaging, we willen, in principe voor drie jaar, samen werken aan een stabiele, gezonde, gezellige vereniging waar iedereen wil voetballen.'' Groenhuizen: ,,En met gevoel voor traditie. De kampioen, jeugd of senior, gaat op de platte kar door het dorp.''