• JVC wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: voetbal. De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag (pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie) helaas niet voorkomen kon worden. Bij JVC willen wij dit uiteraard graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een Vertrouwens Contact Persoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

    Wij zijn bijzonder blij dat wij twee Vertrouwenscontactpersonen hebben gevonden! Dit zijn Saskia Schilder en Aniek Loew welke beiden veel ervaring hebben op dit vlak vanuit hun werk bij ’s Heeren Loo. Daarnaast hebben zij een speciale training gevolgd om deze rol optimaal in te kunnen vullen. Beide dames zijn zeer enthousiast om iets voor JVC te kunnen betekenen! Wij wensen Saskia en Aniek succes in hun nieuwe rol!

    Wilt u meer weten over de rol van Vertrouwens Contact Persoon of wilt u iets melden? Klik dan op deze link of kijk op de website van JVC onder Vereniging – Vertrouwen Contact Persoon

     

    Email Aniek: aniek.vertrouwenspersoon@jvc-julianadorp.nl
    Email Saskia: saskia.vertrouwenspersoon@jvc-julianadorp.nl