• Als hoofdsponsor van het Nederlands voetbal zet ING zich ervoor in dat ieder kind moet kunnen voetballen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een voetbalclub te betalen. Juist in tijden van spanning is sporten extra belangrijk én gezond. Vaak zijn er toch meer mogelijkheden om toch te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Mogelijkheden die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. Niet zo lang geleden heeft ING hierover ook een reclame spot gemaakt:

  Voetbal voor iedereen. Ook als er even geen geld is | Voetbal | ING

  Via de website www.ing.nl/niemandbuitenspel kunnen leden met geldzorgen op een eenvoudige, laagdrempelige en anonieme manier gebruik maken van de online middelen van Geldfit en De Voorzieningenwijzer. De website zorgt ervoor dat leden van amateurclubs in een oogopslag kunnen zien welke lokale voorzieningen er zijn in hun gemeente.

  JVC heeft nu zelf ook een financieel contactpersoon die leden op weg kan helpen! Ook op onze club merken we bij leden dat de contributie of voetbalschoenen om wat voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voetballen. We zijn blij dat we daarbij kunnen helpen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelingen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover te praten. De financieel contactpersoon kan die gezinnen hierbij gaan helpen. Zo kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”

  Wil je hierover meer te weten komen? Neem dan contact op met de financieel contactpersoon via financieel.contacpersoon.jvc@gmail.com.

  Kijk voor meer informatie op: https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/sponsoring-bij-ing/voetbal/voetbal-voor-iedereen/index.html

  Bovenstaande tekst en onderstaande functiebeschrijving kan je vervolgens samen met de banner plaatsen onder de aan te maken tab (functiebeschrijving dus niet op de socials zetten of op de hoofdpagina van JVC.

  Beschrijving activiteiten Financieel Contactpersoon:

  Algemeen

  De FCP is een vrijwilliger binnen of gelieerd aan de vereniging, met aandachtsgebied geldzorgen.

  Taken van een FCP

  • Eerste aanspreekpunt zijn voor en een luisterend oor bieden aan leden met geldzorgen, die zichzelf melden bij de FCP.
  • Attenderen van leden op informatie over beschikbare hulp en – bij navraag - doorverwijzen naar deze hulp.
  • Attenderen van leden met geldzorgen die zichzelf melden bij de FCP, op beschikbare hulp en doorverwijzen naar beschikbare hulp.
  • Attenderen van leden op beschikbare voorzieningen (zoals contributie en aanschaf voetbalkleding) en eventueel op weg helpen met de aanvraag van voorzieningen.
  • Het is níet de taak van de FCP om inhoudelijk het gesprek over de specifieke geldzorgen van het lid aan te gaan, dan wel zelf de problemen van het clublid op te lossen.

  Tools

  Om te bepalen wat passende hulp is, kan de FCP gebruik maken van twee tools: Geldfit en De Voorzieningenwijzer:

  • Geldfit richt zich op hulp bij geldzorgen, denk aan een vrijwilliger die helpt bij het op orde krijgen van de administratie, of een Nibud tool voor het opstellen van een budgetplan.
  • De Voorzieningenwijzer richt zich op het gebruik maken van voorzieningen waar het clublid recht op heeft. De ervaring is dat huishoudens niet optimaal gebruik maken van voorzieningen. Maar liefst 88% van huishoudens die recht hebben op voorzieningen maken daar niet optimaal gebruik van.

  Deze tools voorzien in een korte vragenlijst om tot de juiste beschikbare hulp of voorzieningen te komen. De FCP kan, indien de persoon die hulp vraagt dat zelf vraagt, helpen bij het invullen van deze beknopte vragenlijsten. Verder kan hulp worden geboden via Geldfit en via De Voorzieningenwijzer.

  Privacy

  In je rol als FCP kom je met leden in contact om hen naar de juiste hulp te begeleiden. Belangrijk is om te onthouden dat het NOOIT is toegestaan om persoonlijke gegevens van de personen die je helpt te vragen en ze ook nooit te delen. Niet met het bestuur, niet met andere leden en niet met ING.

  Voor het gebruik van de tooling van De Voorzieningenwijzer en Geldfit is het nodig dat het clublid antwoord geeft op vragen over zijn of haar financiële situatie. Mocht het clublid dit niet zelf invullen maar dat met jouw hulp willen doen, dan moet de FCP:

  o vertrouwelijk omgaan met deze gegevens

  o deze gegevens nergens opslaan

  Ook in de tooling is het geregeld dat deze gegevens niet worden opgeslagen.

  Klachtenprocedure

  Als FCP kan het voorkomen dat een geholpen clublid ontevreden is over het geleverde werk of anderzijds zijn of haar beklag wil doen. Hetzelfde geldt voor jou als FCP over een lid dat je begeleidt. Onderstaand het proces dat gevolgd dient te worden.

  Indien hij of zij ontevreden is over het gedrag als FCP, dan kan het lid in alle gevallen direct contact opnemen met de Vertrouwens Contactpersoon van de club saskia.vertrouwenspersoon@jvc-julianadorp.nl. De Vertrouwens Contactpersoon is verplicht direct Arnoud van Tol te informeren via arnoud.van.tol@ing.com. Hij zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon binnen ING wordt gemeld.