• Beste JVC-er,

  Zoals jullie in eerdere nieuwsbrieven hebben kunnen lezen zijn wij, Peter, Dirk, Lex en Ron namens JVC ook betrokken bij het ONS project. ONS staat voor Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp, een initiatief van bijna alle verenigingen in ons dorp om een gezamenlijk sport, natuur en evenemententerrein te realiseren.

  In april is in met jullie gedeeld dat de Gemeente Den Helder een haalbaarheidsonderzoek is gestart. Men verwacht hier voor eind 2021 de resultaten van te kunnen publiceren. De gesprekken en planvorming vinden nu al plaats. JVC praat daarin mee om een goede uitgangspositie voor onze leden te realiseren.

  Reden temeer om concreet jullie mening te horen zodat wij jullie belangen, als leden van JVC, nog beter kunnen behartigen en, wanneer het moment zich presenteert, besluitvorming door de leden van JVC kunnen voorbereiden. Uiteindelijk beslissen de leden van JVC tijdens een extra ledenvergadering namelijk of wij daadwerkelijk mee gaan doen aan ONS of niet.

  Daarom organiseren wij twee gespreksavonden waarbij we graag van jullie horen hoe jullie over het ONS project denken. Wij horen graag welke wensen, eisen, kansen en/of bedreigingen jullie hierin zien voor JVC als vereniging en in het bijzonder voor jou als JVC-er.

  De gespreksavonden vinden plaats op maandagavond 14 en woensdagavond 23 juni op het JVC-terrein. De bijeenkomsten zullen starten om 19.30uur en ongeveer twee uur duren. Wij gaan het ONS plan toelichten, daarbij zal ook een vertegenwoordiger vanuit ONS of de gemeente aanwezig zijn. Vervolgens is er ruimte om met elkaar zijn/haar ideeën en meningen te uiten. Wij zullen alle ideeën verzamelen en aan de leden en het bestuur terugkoppelen. En, belangrijk in deze fase, de uitgangspunten in alle vervolggesprekken met ONS en andere gesprekspartners meenemen.

  Wij houden rekening met de dan geldende Covid-19 maatregelen. Daarom verzoeken wij iedereen om zich vooraf voor de bijeenkomst op 14 (voor 10 juni aanmelden) of 23 juni (voor 19 juni aanmelden) bij ons aan te melden via: voorzitter@jvc-julianadorp.nl .

  Wil je meer lezen over ONS en JVC? Kijk dan op de website: https://www.onsjulianadorp.nl/ of op de site van JVC onder het tabblad ONS.

  Heb jij nu al vragen? Stel deze dan aan ons via voorzitter@jvc-julianadorp.nl

  Wij zien je graag op een van de gespreksavonden!