• In-/Uitschrijven

 • Hoe wordt u lid van JVC?

 • Om in te schrijven bij JVC klikt u op de knop “Aanmelden”. Daarnaast mailt u een pasfoto naar ledenadministratie@jvc-julianadorp.nl.

 • Pasfoto zaalvoetbal

  Voor zaalvoetbal moet een pasfoto ingeleverd worden, deze moet ingeleverd worden op het adres: Langevliet 16, 1787 BC in Julianadorp.

 • Overschrijven

  Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving in gang gezet. De overschrijvingsregels, Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal zijn van kracht. Spelers die bij JVC willen gaan voetballen dienen zich aan te melden bij JVC. Bij het aanmelden van de nieuwe speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. Zorg dat je aanmelding ruim voor 15 juni binnen is! Ga je weg bij JVC en wil je bij een andere club gaan voetballen? Dan regelt de nieuwe club je overschrijving. Je moet je wel zelf voor 1 juni afmelden bij onze ledenadministratie! Overschrijven kan alleen als je alle contributie hebt betaald en er geen verdere schulden aan de vereniging zijn. De KNVB-overschrijftermijn loopt tot 15 juni 23:59 uur zorg dus dat je ruim op tijd alles geregeld hebt.

 • Jeugd onder 9 jaar

 • - Aspirantleden O8/O9 mogen maximaal 4x meetrainen, daarna dient het lidmaatschap in te gaan.
  - Aspirantleden O8/O9 worden lid en kunnen, indien het voetballen toch niet bevalt, na een half seizoen schriftelijk opzeggen.
  - Kinderen die nog niet in een team geplaatst kunnen worden, worden in een aparte trainingsgroep geplaatst.

 • Lidmaatschap beëindigen

 • Leden verplichten zich om bij bedanken als lid van JVC, de contributie van het lopende verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) te blijven betalen. De verbintenis gaat u aan voor een heel seizoen. Bedanken als lid dient schriftelijk of per email te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministratie van de vereniging. Komt de afmelding na 31 mei binnen dan is het lidmaatschap met 1 jaar verlengd en zal ook de contributie voor dat jaar betaald dienen te worden. Jeugdleden zijn verplicht na beëindiging van het lidmaatschap de kleding en de sporttas van 123inkt.nl in te leveren bij JVC.