• MISSIE

  JVC Julianadorp is een ambitieuze dorpsclub waar plezier en saamhorigheid centraal staan.

  VISIE

  JVC Julianadorp is een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en plezier de boventoon voert. Plezier komt tot uiting door enerzijds ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij binnen onze mogelijkheden op zo’n hoog mogelijk niveau wordt gevoetbald, en voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald. JVC is in de eerste plaats een veldvoetbalvereniging voor zowel jongens, meisjes, heren en dames. Daarnaast is JVC nadrukkelijk een breedte vereniging met een zaalvoetbalafdeling, Walking Football, G-voetbal etc. waarmee wij zoveel mogelijk mensen willen laten sporten. Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • de juiste mensen op de juiste plek
  • het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie
  • een positief imago
  • het open blijven staan voor de wereld om ons heen
  • het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

  KERNWAARDEN

  JVC Julianadorp, de enige voetbalvereniging in Julianadorp, is een sympathieke dorpse vereniging waar ruim 600 sporters en vrijwilligers actief zijn. Zowel de spelende leden als de vrijwilligers voelen zich thuis bij JVC Julianadorp. De vereniging onderscheidt zich door een familiaire, warme en nuchtere sfeer waarbij onderlinge verbondenheid voorop staat. Wij zijn sociaal betrokken en ieder lid of team telt mee en hoort er bij. Maar dat alles neemt niet weg dat JVC Julianadorp een ambitieuze vereniging is die meer dan voldoende ruimte laat voor professionele en vernieuwende initiatieven.

  JVC Julianadorp is een hechte vereniging. Alle leden en vrijwilligers alsook de ouders en verzorgers van jeugdleden dragen hun steentje bij aan het functioneren en het doorontwikkelen van de vereniging. Deze samenwerking geeft JVC Julianadorp veel kracht. Aan de onderlinge communicatie tussen al deze betrokkenen wordt veel aandacht besteed. Het persoonlijke contact staat daarbij voorop. Alle geledingen binnen de vereniging werken daardoor intensief samen.

  De leden bepalen samen de koers van de vereniging. Dit betekent dat ze gehoord worden als ze ideeën en wensen hebben en dat ze de ruimte krijgen om die ideeën en wensen gezamenlijk uit te voeren. Uitgangspunt binnen JVC Julianadorp is daarbij dat gedacht wordt in oplossingen.

  Leden en vrijwilligers weten zich gesteund bij de uitvoering van hun activiteiten en worden gewaardeerd voor wat ze doen, waarbij aan opvallende prestaties of bijzondere gebeurtenissen extra aandacht wordt besteed. Jeugdleden worden waar mogelijk ingezet bij deze activiteiten. Op die manier worden ze actief bij de vereniging betrokken en ervaren ze het plezier dat dit werk met zich meebrengt. Alle vrijwilligersactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het imago en de uitstraling van JVC Julianadorp.

  Bij JVC Julianadorp kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen beter wil worden. Door het professionele niveau van training, (bege)leiding en goede faciliteiten kan dit bij JVC Julianadorp. Maar de doelstelling verschilt per team. De zaterdag- en zondagselectieteams alsmede het eerste zaalvoetbalteam zijn prestatief van aard, bij de overige selectieteams wordt uitgegaan van de ontwikkeling van spelers. Voor alle andere teams geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.

  De vereniging hecht bijzonder veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Trainers en (bege)leiders coachen op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op actieve wijze betrokken bij het team van hun kind.

  JVC Julianadorp draagt actief bij aan de gemeenschap. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Tevens levert JVC Julianadorp een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Samen met andere belanghebbenden en verenigingen draagt zij bij aan de saamhorigheid en het unieke karakter van Julianadorp.