• Hier komt de eerste regel tekst ... (vul hier aan)
 • Nieuws over JVC en ONS

  Julianadorp, 15 april 2021

  Beste leden,

  De voetbalcompetitie ligt nu al enige tijd stil, maar dit is zeker niet het geval als het gaat om de ontwikkelingen rondom de samenwerking ONS waar JVC deel van uit maakt.

  Wat is ONS ook alweer?
  ONS staat voor Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp en heeft als hogere ambitie een vitale leefomgeving voor alle dorpers te realiseren. Concreet willen de initiatiefnemers van ONS een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving realiseren waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten. JVC is net als vele andere verenigingen binnen Julianadorp aangesloten bij dit initiatief.

  Wat heeft dit met JVC te maken?
  Als de plannen van ONS realiteit worden betekent dit dat JVC zal verhuizen naar een locatie waar een multifunctioneel terrein kan worden gerealiseerd voor alle deelnemende partijen. Dus niet alleen voetbal en handbal op 1 locatie, maar bijvoorbeeld ook tennis, een manege, evenemententerrein, sportschool etc..

  Waarom zou JVC willen verhuizen?
  In de eerste plaats: wij hoeven natuurlijk niet weg van onze prachtige locatie waar al jaren met veel plezier en passie wordt gevoetbald. Maar er zijn ook best veel voordelen te bedenken, zoals betere bereikbaarheid (nu te weinig parkeergelegenheid, veel verkeer in het midden van het dorp), nieuwe moderne accommodatie, voldoende ruimte om groei op te kunnen vangen, mogelijk extra faciliteiten zoals bijvoorbeeld een pannaveldje etc.. En als er meerdere verenigingen op 1 terrein zitten geeft dit ook voordelen ten aanzien van veiligheid, gezamenlijke activiteiten, inzet vrijwilligers etc. Vanuit het bestuur hebben wij een positieve grondhouding ten aanzien van dit initiatief en onderzoeken wij graag alle voor-en nadelen.

  Dat komt toch nooit van de grond?
  In het verleden zijn er al vaker plannen gemaakt die inderdaad niets hebben gebracht. Maar door het initiatief van ONS en de samenwerking van alle deelnemers hierin wordt het nu toch concreter dan ooit tevoren. Zo is afgelopen jaar voor Julianadorp een ontwerpwedstrijd uitgeschreven (Panorama Lokaal) door een coalitie van Woningstichting Den Helder, ’s Heeren Loo, de gemeente Den Helder en Stichting ONS (toch niet de minste partijen!). Het winnende ontwerp van Fabrications/Mandaworks laat zien dat de beste kansen voor het multifunctionele terrein in Julianadorp-Oost liggen. Klik hier voor de website van het winnende ontwerp.

  Haalbaarheidsonderzoek door de Gemeente
  Om te onderzoeken of de plannen en mooie woorden ook realiseerbaar zijn is de gemeente deze maand gestart met een haalbaarheidsonderzoek. In een dergelijk onderzoek wordt gekeken naar enerzijds de kosten voor het realiseren van een geheel nieuw terrein met alle deelnemers en hun wensen. Anderzijds wordt gekeken wat de financiële voordelen kunnen zijn als meer verenigingen op 1 terrein zitten en wat de herontwikkeling oplevert van de bestaande terreinen. Alle deelnemers hebben hun wensen en eisen neergelegd welke als handvat dienen voor dit onderzoek. Wij hebben onder andere als voorwaarde gesteld dat de kosten voor JVC niet mogen stijgen. Daarnaast hebben wij in aanvulling op de huidige voorzieningen een aantal aanvullende wensen neergelegd (oa extra veld, pannaveld, meer kleedkamers, sporthal zodat zaalvoetbal op eigen terrein kan plaatsvinden).

  De gemeente wil dit haalbaarheidsonderzoek nog dit jaar afronden en voorleggen aan de gemeenteraad. Vervolgens zal een besluit worden genomen over de eventuele realisatie van het initiatief ONS en de gebiedsontwikkeling! Gedurende dit traject zal uiteraard overleg plaatsvinden met ONS (en dus ook met JVC) en zal duidelijk worden of de wensen van alle deelnemers ingevuld kunnen worden.

  Als er een positief besluit wordt genomen zijn er nog veel andere hobbels te nemen. Als alles mee zit, iedereen op 1 lijn komt en alle betrokkenen (inclusief de provincie) akkoord zijn zal het evengoed nog enkele jaren duren voordat het plan uitgevoerd zal zijn.

  Hoe informeren en overleggen wij met de leden van JVC?
  Dit is voor ons als bestuur momenteel een enorme uitdaging gezien de beperkingen die nog altijd van kracht zijn. Wij willen zo spoedig mogelijk met de leden in overleg over deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor alle betrokkenen. Omdat het proces bij de gemeente nu in een versnelling is gekomen gaan wij niet langer wachten totdat wij terug zijn naar normaal. Wij hebben daarom besloten bijeenkomsten te gaan organiseren binnen de mogelijkheden die er wél zijn (maximaal 30 personen). Tijdens deze bijeenkomsten kunnen wij iedereen nader informeren en zijn wij zeer nieuwsgierig hoe de leden en vrijwilligers kijken naar deze plannen. Binnenkort zal de eerste bijeenkomst worden aangekondigd waarop ingeschreven kan worden.

  En als ik vragen heb?
  Wij kunnen ons goed voorstellen dat er al veel vragen leven. Nog lang niet alles is duidelijk en wij kunnen daarom nog niet op alle vragen concrete antwoorden geven. Namens JVC zijn 3 vertegenwoordigers aanwezig bij de overleggen met ONS, hun kunt u altijd benaderen voor vragen. Dit zijn Peter Zonneveld (06-21478264), Dirk van Zanten (06-51111830) en Ron Nederstigt (06-11305459).

  Bestuur JVC Julianadorp