• De KNVB heeft op hun website protocollen gepubliceerd. Wij vragen u om deze door te lezen en zo veel mogelijk aan te houden. Bedankt!

    Klik hier voor de link.