• Richtlijnen onderscheidingen

   

   

  1. Inleiding

  Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:

  • de toekenning van een erelidmaatschap of
  • de benoeming tot lid van verdienste.
  1. Voorwaarden

  Bij het beoordelen van een voordracht voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:

  • de tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
  • de intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
  • het belang van de activiteiten voor de vereniging;
  • het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
  • de mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

  Ereleden kunnen alleen worden benoemd met instemming van de algemene ledenvergadering, leden van verdienste kunnen door het bestuur worden benoemd.

  Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien:

  LID VAN VERDIENSTE
  • Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
  • Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 10 jaar.
  ERELID
  • Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten (uitgevoerd over een periode meer dan 10 jaar);
  • Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.
  1. Procedure [1]

  De werkwijze voor toekenning van een erelidmaatschap of de benoeming tot lid van verdienste is als volgt:

  Erelidmaatschap:

  • Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur (brief of e-mail aan de secretaris) en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
  • De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn beschreven;
  • In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering;
  • Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden;
  • In het geval van instemming wordt de betreffende oorkonde en een plaquette door het bestuur uitgereikt.

  Lid van verdienste:

  • Een voordracht wordt ingediend bij het bestuur (brief of e-mail aan de secretaris) en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
  • De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn beschreven;
  • In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering;
  • Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden;
  • In het geval van instemming wordt de benoeming kenbaar gemaakt en de speld door het bestuur uitgereikt.

  Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 21 januari 2015

  [1] Zie statuten artikel 4 lid 4