• Waarom sponsoren?

  Een sponsor is een onmisbare schakel voor een sportvereniging, dus ook bij JVC. Sportsponsoring straalt daarnaast een maatschappelijke betrokkenheid uit en er komt een wisselwerking tot stand tussen het bedrijfsleven, de middenstand en JVC. JVC heeft een speciale sponsorcommissie om deze wisselwerking tussen de behoeften van sponsor en voetbalvereniging beter op elkaar af te stemmen.

  Verder is het natuurlijk van essentieel belang om financieel gezond te blijven, zeker voor het voortbestaan van de club.

  Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen die voor beide partijen profijt oplevert. De sponsor geeft geld of goederen en diensten aan de gesponsorde. In ruil daarvoor verleent de gesponsorde een tegenprestatie die de sponsor helpt bij het bereiken van zijn doelen. Een donatie of een gift is altijd welkom, maar zal genoteerd staan zonder tegenprestatie van de vereniging.

  Voor overeenkomsten waarbij onkosten gemaakt worden om de reclame-uitingen te maken zal er minimaal een 3 jarig contract afgesloten worden. Denk hierbij aan hoofd- en co-sponsoren, hoofdveldborden. Advertenties, balsponsors en wedstrijdaankondigingen zijn afspraken die gemaakt worden van jaar tot jaar.

  Daarnaast zijn er altijd gerichte (vaak eenmalige) acties waarbij sponsoring gezocht wordt. Te denken valt dan aan ballenkarren, een internationaal jeugdtoernooi, opknappen accommodatie. Er kunnen dan specifieke afspraken gemaakt worden hoe de sponsoring het beste tot uiting komt. Op deze site zult u hieromtrent geïnformeerd worden.

  Een langere termijn sponsoren heeft voor de vereniging het voordeel van de zekerheid van inkomsten en voor de sponsor is de investering aantrekkelijker als deze langer onder de aandacht blijft.