• Algemene Gedragsregels

  Gedragsregels Julianadorper Voetbal Club J.V.C. 

     

  Voor wie:

  • Leden/ spelers
  • Begeleiders/coach
  • Trainers
  • Ouders/ verzorgers
  • Toeschouwers

  Waarom gedragsregels?

  • Wij als bestuur van JVC Julianadorp gaan ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld van het voetballen in zijn algemeen.

  Algemene gedragsregels op en rond het voetbalcomplex:

  • Iedereen gedraagt zich sportief.
  • We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
  • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex en/of daarbuiten.
  • Loop over de voetgangerspaden naar betreffende velden en niet OVER de velden.
  • Betreden van kunstgrasveld altijd via toegangspoort en niet met vieze schoenen.
  • ETEN en DRINKEN op de velden is VERBODEN. Uitzondering hierop is het drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen.
  • Fietsen, brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats en NIET naast of voor de kantine.
  • Toeschouwers staan ACHTER de hekken en NIET op het veld tijdens trainingen en wedstrijden. Tevens neemt u geen plaats in de dug-out.
  • Roken is niet toegestaan op het complex. U kunt eventueel buiten de hekken op de daarvoor bestemde plaats links van de ingang roken.
  • Alcohol gebruik door spelers is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
  • Voor alcoholgebruik na de wedstrijden geldt de drank- en horecawet voor voetbalverenigingen.
  • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
  • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

  Gedragsregels voor de leden/spelers: 

  • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
  • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
  • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
  • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/leider.
  • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
  • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
  • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter met andere woorden voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
  • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden.
  • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden ook de kleedkamers en velden horen daarbij.
  • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op.
  • Voetbalschoenen in de kantine zijn verboden.
  • Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon voordat je de kleedkamer in gaat.
  • Douchen na de wedstrijd is een serieuze aanrader maar vanaf de Jo13 verplicht als de spelers meerijden met andere ouders.
  • Fietsen en brommers worden geplaatst op de hiervoor bedoelde ruimte bij de fietsenrekken.
  • Langs de velden en bij de kantine en kleedkamers is het voetgangersgebied en dus verboden voor alle vervoermiddelen met uitzondering van vervoermiddelen voor mindervaliden.

  Gedragsregels voor de trainer:

  • De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
  • De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
  • De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd.
  • De trainer die als laatste traint verwijdert de doelen van het veld.
  • De trainer gebruikt geen alcohol tijdens de (jeugd)training je hebt een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe.
  • De trainer kijkt samen met de spelers na de training de gebruikte kleedkamer na en veegt deze zo nodig aan.
  • De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en het voetbalcomplex na de training als er geen andere teams meer zijn.
  • De trainer sluit het sportcomplex af als deze de laatste is op het complex.
  • De trainer rapporteert wangedrag van spelers/ouders aan het bestuur.

  Gedragsregels voor de leider/coach:

  Als leider/coach:

  • Heb je een voorbeeldfunctie voor je team.
  • Sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en/of scheldt niet en blijft te allen tijde rustig.
  • Heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  • Ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
  • Ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
  • Ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
  • Draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes worden achter gelaten.
  • Ben je verantwoordelijk voor het beschikbare materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen.
  • Ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter.
  • Gebruik je geen alcohol tijdens de wedstrijd je hebt een voorbeeldfunctie.
  • Rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan coördinator, verantwoordelijke of bestuur van desbetreffende vereniging(en).

  Gedragsregels voor de ouders/verzorgers :

  Als ouder/verzorger:

  • Bent u een voorbeeldfunctie voor de kinderen geef dus het goede voorbeeld.
  • Heeft u respect voor een ieder die betrokken is bij de wedstrijd/training.
  • Staat u buiten het veld ACHTER de hekken en NIET op het veld.
  • Neemt u geen plaats in de dug-out.
  • Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen.
  • Mag u ALTIJD POSITIEF aanmoedigen.
  • Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team.
  • ·        Helpt u met het vervoer van en naar wedstrijden.
  • Helpt u mee met vlaggen bij de wedstrijden, kantinedienst en waar mogelijk met andere werkzaamheden voor de vereniging (schoonmaak, onderhoud, deelname aan commissies, besturen, toernooien etc.).
  • Schreeuwt en/of scheldt u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd bemoeien in negatieve zin.

  Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames bij JVC Julianadorp
  Om de privacy van onze leden, vrijwilligers en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames. U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op het terrein, clubgebouw en kleedruimtes van JVC Julianadorp, maar er mogen geen leden, vrijwilligers of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.

  • Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
  • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.
  • Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn.
  • Het gebruik van verborgen camera’s is op en rond het terrein alsmede clubgebouw van JVC Julianadorp niet toegestaan.

  Regels voor het gebruik van social media
  Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van JVC Julianadorp vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u op het sportterrein van JVC Julianadorp hebt gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

  • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
  • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
  • Doe niets op social media wat u, leden, vrijwilligers en medewerkers van JVC Julianadorp kan schaden.

  Namens hoofd- en jeugdbestuur JVC Julianadorp.